1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych od osób które wyraziły wolę szczepienia przeciwko COVID-19 jest Grupa Aptekarska Czerniewicz ul. Piątkowska 214, 60-683 Poznań. Kontakt z administratorem możliwy wysyłając korespondencję na adres: ul. Piątkowska 214, 60-683 Poznań lub e-mail: iod@wga.pl tel: 61 656 12 06
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu organizacji szczepień osób które wyraziły wolę szczepienia przeciwko COVID-19 oraz poinformowania o możliwości wykonania takiego szczepienia i umówienia jego terminu.
 3. W ramach organizacji procesu szczepień zbieramy następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  – nr telefonu,
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji procesu szczepienia jest
 4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316 z późn. zm.) oraz w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS CoV 2.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe będą przekazywane do następujących odbiorców:
  1. Ministra Zdrowia,
  2. Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. Centrum e-Zdrowia,
  4. Jednostka przeprowadzająca szczepienia w celu organizacji procesu szczepień. Szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest na stronie internetowej Ministra Zdrowia.
 6. Dane osobowe w procesie organizacji szczepienia będą przetwarzane do momentu poinformowania o możliwości szczepienia i jego realizacji. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 10. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne dla ich realizacji. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem zapisu osoby zainteresowanej na szczepienie oraz niepoinformowaniem o możliwości wykonania szczepienia.